Regulamin

Regulamin użytkowania domków letniskowych oraz apartamentu.

1.Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu domku/apartamentu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2.Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą uiszczenia przez klienta zadatku w wysokości 30% kosztu wynajmu domku/apartamentu na rachunek właściciela Obiektu.

3.W dniu przyjazdu pobierana jest KAUCJA w wysokości 150 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku/ apartamentu wynajmowanego przez najemcę. Jeżeli będą jakieś szkody pozostawione przez najemcę kaucja przepada na rzecz pokrycia kosztów. szkody, które będą przekraczały kwotę 150 PLN będą rozliczane osobno.

4.Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu u właściciela lecz nie dłużej niż do godz.22.

5.W dniu przyjazdu pobierana jest DODATKOWA OPŁATA KLIMATYCZNA, której wysokość wynosi 1 zł ustalana jest przez gminę Solina.

6.Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).

7. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-06.00

8.Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 następnego dnia..

Przedłużenie pobytu w domku po godz.10:00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30 % zł za ostatnią dobę.

9.W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u właściciela.

10.Możliwe dodatkowe usługi: zlecenie jednorazowego prania 15 zł.

11. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby przez niego upoważnionej .Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku/apartamentu.

Przed opuszczeniem domku/apartamentu należy pozostawić domek/apartament w takim stanie jakim został udostępniony( np. ściągnąć pościel, umyć naczynia, wyrzucić śmieci)Prosimy o segregowanie śmieci : szkło, plastik itp. Nie wykonanie tych czynności spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 50-80 zł.

12.W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o poinformowanie właściciela celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

13 .Rodzice zobowiązani są do opieki nad dziećmi na terenie całego ośrodka w szczególności na placu zabaw. Trampolina będąca częścią placu zabaw przeznaczona jest tylko dla dzieci.

14. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.

15.Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie obiektu, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

16. Nie ponosimy odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/apartamentu.

17. Parking przy terenie ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego. Parking przeznaczony max dla 2 samochodów do jednego domku.

18.Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom. Za wszelkie zanieczyszczenia Obiektu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. Właściciel Obiektu nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach/materacach stanowiących wyposażenie domków. W innym przypadku właściciel zwierzęcia zostanie obciążony kosztami czyszczenia łóżka/materaca. domkach/apartamencie obowiązuje bezwzględny ZAKAZ POZOSTAWIENIA ZWIERZĄT BEZ OPIEKI.

19.W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

20.W przypadku skrócenia okresu pobytu przez wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu , Internetu.

22.Rozpalanie grilla możliwe jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela Obiektu z zachowaniem szczególnej ostrożności (Zabrania się rozpalania grilla na tarasach). Użytkownicy grilla zobowiązani są do posprzątania po zakończonym grillowaniu. Palenie w grillach tylko węglem drzewnym. Węgiel we własnym zakresie.

23.Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. W domkach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA papierosów. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie używać w domkach, grzejników elektrycznych, grzałek oraz kuchenek elektrycznych i gazowych(nienależących do wyposażenia domków lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Nie rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza. Złamanie zakazu skutkuję naliczeniem kary w wysokości 150 zł.

24.Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom domków w tej sytuacji nie zostają zwracane żadne koszty pobytu.

25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa nie będą w żadnym wypadku odsyłane( zostaną zniszczone).

26. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Posiadamy rekomendację portalu noclegowego meteor-turystyka.pl.

Życzymy przyjemnego wypoczynku
właściciele ”Domku Malinowego”

rezerwacja
telefon+48723 554414
mapa