Regulamin

 

Regulamin użytkowania domków letniskowych oraz apartamentu.

1.Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Domków Letniskowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2.Rezerwację  uważa się za dokonaną z chwilą uiszczenia przez Klienta zadatku w wysokości 30% kosztu wynajmu domku/domków letniskowych na rachunek właściciela Obiektu.

3.W naszym obiekcie  obowiązują turnusy 7 i 14 ? dniowe, które rozpoczynają i kończą się w piątek lub sobotę.

4.Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu u właściciela lecz nie dłużej niż do godz.22.

5.W dniu przyjazdu pobierana jest dodatkowa opłata- opłata klimatyczna, której wysokość ustalana jest przez gminę Solina

6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 150 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku Letniskowego wynajmowanego przez Najemcę. Jeżeli będą jakieś szkody pozostawione przez Najemcę kaucja przepada na rzecz pokrycia kosztów. Szkody, które będą przekraczały kwotę 150 PLN będą rozliczane osobno.

7.Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).

8. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Obiektu, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

9.Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.

10.Przedłużenie pobytu w domku po godz.10:00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30% ceny za ostatnia dobę.

10.W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u właściciela.

12.Domki są zawsze posprzątane i takie należy pozostawić po swoim pobycie. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać domek a w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych,ściągnięcie pościeli ,posprzątanie zajmowanego domku z tarasem włącznie, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci. Prosimy o segregowanie śmieci : szkło, plastik itp. Nie wykonanie tych czynności spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 50-80 zł.

13.Możliwe dodatkowe usługi: zlecenie jednorazowego prania 10 zł.

14. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej .Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

15.W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy  Gości o poinformowanie właściciela celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

16.W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel domków zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. .Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane. Trampolina będąca częścią placu zabaw przeznaczona jest dla dzieci. Zabrania się jej obciążania powyżej 100 kg.

17. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.

18.Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00-07.00

19. Nie ponosimy odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach.

20.Ze względów porządkowych w przypadku opuszczania domku prosi się o: ? zakręcanie kranów instalacji wodociągowej ? zamykanie okien, ? wyłączanie oświetlenia. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

21. Parking przy terenie ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego. Parking przeznaczony max dla 2 samochodów do jednego domku.

22.Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom. Za wszelkie zanieczyszczenia Obiektu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. Właściciel Obiektu nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach/materacach stanowiących wyposażenie domków. W innym przypadku właściciel zwierzęcia zostanie obciążony kosztami czyszczenia łóżka/materaca.

23.W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zaliczka nie podlega zwrotowi.

24.W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

25. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu , internetu.

26.Rozpalanie grilla możliwe jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela Obiektu z zachowaniem szczególnej ostrożności (Zabrania się rozpalania grilla na tarasach).Użytkownicy grilla zobowiązani są do posprzątania po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.

27.Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. W domkach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA papierosów. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny),  nie używać w domkach, grzejników elektrycznych, grzałek oraz kuchenek elektrycznych i gazowych(nienależących do wyposażenia domków lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Nie rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza, nie przechowywać w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń. Złamanie zakazu skutkuję naliczeniem kary w wysokości 150 zł.

28.Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów ? szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym Gościom domków w tej sytuacji nie zostają zwracane żadne koszty pobytu.

29. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa nie będą w żadnym wypadku odsyłane( zostaną zniszczone).

30.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.


Życzymy przyjemnego wypoczynku

właściciele ”Domku Malinowego”